Welkom op de site van Meer Health!

Deze site heeft als doel om u te informeren over de doelstelling, achtergronden en activiteiten van Meer Health. Het is een site in ontwikkeling, zoals Meer Health zelf in ontwikkeling is. Daarbij wordt uw inbreng en commentaar zeer op prijs gesteld.

Doel

Meer Health is een bedrijf, op 8 maart 2013 opgericht door Rob van der Meer. Meer over hem vindt u in zijn Curriculum Vitae. Meer Health richt zich op opdrachtgevers die van de diensten van Rob van der Meer gebruik willen maken. Hij richt zich op advisering, ondersteuning en interim management op het gebied van gezondheidszorg in Nederland of in internationale organisaties.

Werkwijze

Als u belangstelling heeft om gebruik te maken van de diensten van Meer Health kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. In een eerste gesprek kunnen uw wensen en de mogelijkheden van dienstverlening worden bezien. Indien dit wederzijds tot genoegen verloopt kan een verder plan en offerte worden gemaakt. In veel gevallen zal Meer Health dan gebruik maken van de diensten van M4B.

Resultaten

Vooraf worden afspraken gemaakt over verwachtingen over de resultaten. Dat kan zijn in de doelstelling van het project, de presentatievorm, de omvang, betrokkenheid van key players, tijdsafspraken en andere elementen die voor het resultaat van belang zijn. Ook tussentijdse rapportages behoren tot de mogelijkheden.