COMEDS voorzitterschap

NATO is een bondgenootschap dat naast politieke en economische doelstellingen een duidelijke oriëntatie op militair optreden heeft. Meer dan ooit is in de moderne tijd medische zorg voor dit optreden van eminent belang. De ISAF-missie in Afghanistan heeft laten zien dat een goed geoutilleerd medisch systeem in staat is om de gewonden kansen te geven die door de deelnemende landen als noodzakelijk zijn vastgesteld. Dit medisch systeem is altijd multinationaal samengesteld en daardoor is samenwerking vooraf en tijdens de missie van levensbelang. Hiertoe kent NATO een panel, waarin de chefs van de medische diensten van de NATO-landen zijn vertegenwoordigd en waar onderling afspraken worden gemaakt over medische zorg, opleidingen van medisch personeel, procedures, logistiek, preventie, medische evacuatie, leiderschap, enz. Dit panel heet COMEDS, Committee of Chiefs of Medical Services in NATO. COMEDS rapporteert rechtstreeks aan de militaire en politieke leiding van NATO. Daarnaast kent COMEDS een groot aantal werkgroepen en expert panels, waarin op deelgebieden protocollen en afspraken worden voorbereid.

Rob van der Meer is van 2009 tot 2012 voorzitter van COMEDS geweest en heeft leiding gegeven aan dit proces. In deze periode zijn belangrijke vorderingen en afspraken gemaakt over de lijdslijnen voor medische behandeling en evacuatie, over een multinationale aanpak van traumaregistratie en van een multinationaal Health and Disease Surveillance System. Ook zijn belangrijke stappen gezet in de verdere samenwerking en integratie tussen de diverse deelnemende landen.

<< Terug naar de vorige pagina