Curriculum Vitae

Opleidingen:
1987-1989: Algemene Gezondheidszorg (Stichting voor Sociale Gezondheidszorg te Utrecht)
1974-1981: Geneeskunde, afgesloten met artsdiploma (Vrije Universiteit te Amsterdam)
1968-1974: Gymnasium β (Zaanlands Lyceum te Zaanstad)
Werkervaring:
1981-2013: werkzaam bij het Ministerie van Defensie als militair arts in diverse leidinggevende en projectfuncties. Eindrang: brigade-generaal-arts (sinds 2004).
Hoofdtaken (selectie):
2007–2013: Directeur Militaire Gezondheidszorg, eindverantwoordelijk voor beleid voor militaire gezondheidszorg, advies over medische zorg onder operationele omstandigheden en functionele aansturing van het gehele veld militaire gezondheidszorg defensie (ca. 3500 functies). In deze functie waren verandering, netwerking, visie op de toekomst en het verbinden van professionele zorgketens aan de militaire organisatie van groot belang.
2009-2010: gedurende 4 maanden als Contingents Commandant Nederlandse eenheden in Afghanistan een algemene generaalsfunctie tijdens uitzending vervuld.
2004-2007: Commandant Bedrijfsgroep Gezondheidszorg,leiding gegeven aan de centraal uitvoerende gezondheidsdienst van Defensie (ca. 1000 functies). Daarbij verantwoordelijk voor de strategie en verandering van de bedrijven in de Bedrijfsgroep (o.a. hospitaal, revalidatiecentrum, GGZ-instelling), personeelszorg op strategisch en tactisch niveau.
2000-2004: projectleider Implementatie samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR), waarbij defensie voor haar behoefte aan medische teams voor uitzendingen in een twaalftal civiele ziekenhuizen heeft ondergebracht middels een langlopende samenwerkingsovereenkomst. Dit model is een creatieve en innovatieve wijze van samenwerking waar de behoefte van defensie aan uitzendbaar personeel en de bijdrage van de civiele gezondheidszorg elkaar in een netwerk vinden.
Omvangrijke neventaken:
2010-2012: projectleider voor het aspect Militaire Gezondheidszorg als gevolg van de bezuinigingsoperatie voor defensie van het kabinet Rutte, waarbij door concentratie van middelen en defensie brede harmonisatie en afstemming een reductie van 25% (3400 naar 2600 functies) wordt bereikt (50% van de werktijd).
2009-2012 als nevenfunctie Chairman of the Committee of Chiefs of Military Medical Services in NATO (COMEDS). In deze functie verantwoordelijk voor de eenduidige afstemming, protocollering en beleidsontwikkeling voor het veld van Militaire Gezondheidszorg binnen geheel NATO en vooral gericht op zorg voor, tijdens en na uitzendingen en andere militaire operaties (20% van de werktijd).
1994-1996: secretaris en plaatsvervangend voorzitter van het project Toekomst Geneeskundige Verzorging Koninklijke Landmacht (aanpassing van de geneeskundige organisatie van de Koninklijke Landmacht aan de gewijzigde veiligheidssituatie en de overgang naar een beroepsleger) (50% van de werktijd).
Werkzaamheden buiten Defensie:
2012-heden Senior Fellow New Westminster College te Vancouver, Canada
2012-2013 Chairman Pan-European Regional Working Group of the International Committee of Military Medicine
2000-2004 Bestuurslid stichting MSF (Marine Sanatorium Fonds) te Den Helder
1995-2000 Secretaris Wijkberaad Houtwijk (gemeente Den Haag)
1990-1996 Voorzitter afdeling Artsen Nederlandse Officieren Vereniging
1985-1991 Bestuurslid Vereniging Officieren Geneeskundige Diensten
Decoraties:
2005 Ridder in de orde van Oranje-Nassau (met de zwaarden)
2010 Herinneringsmedaille Vredesoperaties
2012 Medal of Honour of CIOMR (International Committee of Medical Reserve Officers)