ICMM-congres

Het International Committee of Military Medicine is een Non-Gouvernementele Organisatie die zich richt op het samenbrengen van leiders en medewerkers van de militaire gezondheidszorg, wereldwijd. Door het organiseren van congressen en cursussen en het instellen van werkgroepen en het uitgeven van een tijdschrift wordt dit doel bereikt.

Rob van der Meer was in 2012 voorzitter en organisator van het 2e Pan-Europese Congres van Militaire Gezondheidszorg onder auspiciën van de ICMM, gehouden in Amsterdam. Dit congres werd bezocht door ca. 150 deelnemers uit 20 verschillende landen. Hij was tevens voorzitter van de Pan-Europese Werkgroep van de ICMM, die beleidsvoorbereidend was voor de Europese bijdrage in ICMM.

<< Terug naar de vorige pagina