Links

Military Talent For Business Solutions
M4B staat voor 'Military Talent For Business Solutions' en zet hogere officieren (generaals, kolonels) na hun militaire loopbaan in het bedrijfsleven en bij overheden in als dynamische interim managers.

NVAG
De NVAG is de thuishaven voor artsen die werken in Beleid, Management of sociaal-geneeskundig Onderzoek (BMO), en die daarbij het volledige systeem rond volksgezondheid en gezondheidszorg als perspectief nemen.

Sociëteit De Witte
De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte is opgericht op 2 oktober 1802 en heeft al meer dan twee eeuwen een markante positie in het Haagse sociale leven.

Defensie
Defensie staat voor vrede en veiligheid, in eigen land en daarbuiten. Nederland levert daarmee een bijdrage aan de stabiliteit en vrijheid in de wereld. Hiermee is ook de samenleving gediend.

KNMG
De landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) behartigt de belangen van meer dan 53.000 artsen en studenten geneeskunde.

Medical Corps International Forum
MCIF heeft als doel om de communicatie tussen militair medische professionals te bevorderen.

IDR
Het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR) coördineert de samenwerking van Defensie met civiele ziekenhuizen.

Motek
MOTEK ontwikkelt en produceert innovatieve producten voor revalidatie op basis van motion capture en biofeedback.

Regiment Geneeskundige Troepen
Het Regiment Geneeskundige Troepen is samengesteld uit alle militairen van de geneeskundige dienst Koninklijke Landmacht en richt zich op traditie handhaving, saamhorigheid en bijzondere personeelszorg. Rob van der Meer was 2004-2013 regimentsoudste.